top of page
MagicBox0FrontPage.png

Mana mīļā Latvija

Ilustrācijas bērnu grāmatai "Mana mīļā Latvija". Grāmata sarakstīta kā vienpadsmitgadīga zēna dienasgrāmata, kurā viņš atstāsta savus piedzīvojumus. Caur tiem, ar vecmāmiņas palīdzību, viņš mācās par latviešu tradīcijām, stāstiem un vēsturi.

Rakstniece - Dace Priede

Ilustratore - Guna Miķelsone

2015

Grāmatas ilustrāciju tehnika - akvarelis un tuša.

Baznica.jpg

Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Ikmēneša ilustrācija "Katoļu Baznīcas Vēstneša " sadaļai "Mazajai Sirsniņai". Katra mēneša numurā tiek publicēts īss stāsts, kas māca bērniem par pasauli, cilvēkiem un Dievu.

Rakstniece - Daiga Kaže

Ilustratore - Guna Miķelsone

2017 - šobrīd

Stāstu ilustrāciju tehnika - akvarelis un tuša.

23_ParNopietnamLietam.png

Stories for Open Ears

Illustrations for a children's book "My Dear Latvia". Book follows the adventures of an eleven year old boy as he learns about Latvian traditions, stories and history.

Writer - Dace Priede

Illustrator - Guna Mikelsone

2015

The book illustrations are in Watercolor and Ink technique.

Note: Book is in Latvian

KarogaStasts.jpg

My Dear Latvia

Illustrations for a children's book "My Dear Latvia". Book follows the adventures of an eleven year old boy as he learns about Latvian traditions, stories and history.

Writer - Dace Priede

Illustrator - Guna Mikelsone

2015

The book illustrations are in Watercolor and Ink technique.

Note: Book is in Latvian

17_KursVainigs_Ilustracija.jpg

Stāsti atvērtām sirdīm

Ilustrācijas bērnu grāmatai "Stāsti atvērtām sirdīm". Grāmatiņā apkopoti vairāki stāsti un uzdevumi maziem un lieliem lasītājiem ar atvērtām sirdīm.

Rakstniece - Daiga Kaže

Ilustratore - Guna Miķelsone

Patmos, 2020

Grāmatas ilustrāciju tehnika - akvarelis un tuša.

VakaraPasacina.jpg

Deviņi vakari jaukās sarunās

Ilustrācijas bērnu grāmatai "Deviņi vakari jaukās sarunās".  Grāmata ir par to, kā mamma deviņu vakaru gaitā, stāstot stāstus, savus bērnus iepazīstina ar Pāvesta Franciska dzīvesstāstu.

Rakstniece - Daiga Kaže

Ilustratore - Guna Miķelsone

2018

Grāmatas ilustrāciju tehnika - akvarelis un tuša.

bottom of page